ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА:

МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

спеціальності 073 «Менеджмент»

Програма відкриває новий сучасний напрям підготовки менеджерів в умовах цифровізації української економіки, професійна діяльність яких спрямована на забезпечення безперервного та сталого розвитку підприємств, організацій та бізнес-структур у різних сферах діяльності в державному та приватному секторах економіки через призму інформаційних технологій.

Завдяки поєднанню економічних, управлінських та ІТ дисциплін, поглибленого вивчення іноземної мови, проходження студентами тренінгів, практичної підготовки на підприємствах та в установах, студенти мають можливість стати конкурентоспроможними фахівцями з більш широкими можливостями для працевлаштування.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ВИПУСКНИКІВ ОПП «МЕНЕДЖМЕНТ ІТ»

одночасне вивчення дисциплін економічного та технічного спрямування;
набуття та розвиток soft and hard skills, без яких неможливо створювати та розвивати сучасний бізнес;
отримання знань та практичних навичок у роботі з сучасними програмними засобами (Microsoft 365, SQL Server, Торгсофт ERP, Photoshop, Slack; Trello, Jira та багато-багато інших).

МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ НА
ОПП МЕНЕДЖМЕНТ ІТ

студенти опановують сучасні програмні засоби (MS Cloud; MS Project; MS Windows; MS Office; MS Visio; Windows 365, SQL Server; Java JRE; Photoshop; Illustrator; Corel Draw; Maple; MathCad; MATLAB; Торгсофт ERP; Slack; Trello; Jira та багато інших), що дозволяє їм ефективно управляти інформаційними потоками, які циркулюють у різних організаціях, підприємствах, банках, біржах і т. п.;
проходити виробничу практику за кордоном та водночас там працювати;
отримати сертифікат з поглибленого вивчення іноземної мови;
за програмою «Подвійний диплом» студенти мають можливість отримати не лише український, але й європейський магістерський диплом, навчаючись паралельно у ВНТУ та одному з університетів Європи;
студенти відвідують заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців, у т.ч. професорів за волонтерськими програмами з Німеччини, Швейцарії, Канади і США та ін.;
випускники технікумів та коледжів мають можливість вступити на 3-й курс для здобуття ступеня бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спорідненої спеціальності на основі ЗНО з української мови та математики;
успішні студенти отримують різноманітні стипендії та гранти;
студенти можуть отримати військову освіту та офіцерське звання молодшого лейтенанта запасу;
можливість отримати вищу освіту за іншою спеціальністю паралельно з основною;
розвиток своїх спортивних та творчих здібностей у спорткомплексі та клубі ВНТУ;
можливість отримати посвідчення водія.

КЛЮЧОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Випускники ОП “Менеджмент інформаційних технологій” мають конкурентні переваги завдяки вивченню комплексу базових та спеціальних дисциплін. Спеціальні дисципліни ОП «Менеджмент ІТ»:

інформаційні системи в менеджменті;
інформаційне моделювання бізнес-процесів;
інтернет-технології в бізнесі;
цифрова економіка;
інформаційні системи і технології;
інтернет-технології в соціальних мережах;
інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
інформаційні технології в управлінні ризиками;
управління персоналом ІТ компаній;
менеджмент інформаційної безпеки;
економічна безпека підприємств;
комп’ютерні мережі;
моделі та структури даних в економіці;
моделювання бізнес-процесів;
моделювання та оптимізація складних систем.

ПЕРЕЛІК ПОСАД, ЩО ОБІЙМАЮТЬ ФАХІВЦІ З ОП «МІТ»

Фахівці з менеджменту інформаційних технологій здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), зокрема:

керівники підприємств, установ та організацій;
менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
проектний менеджер (Business Process Manager, Lean-менеджер, Project Manager, Business analyst та ін.);
менеджери ІТ сфери (наприклад IT Security Risk Manager, IT Delivery Manager);
менеджер з аудиту бізнес-процесів;
менеджери у сфері надання інформації;
адміністратори систем;
аналітики комп’ютерних комунікацій;
HR-менеджер (IT-рекрутер);
менеджер з комунікаційних технологій;
керівник підрозділу з надання комп’ютерних послуг;
бухгалтер або фінансовий директор.

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ (НМТ)

Для бюджетної та контрактної форм навчання:

  • українська мова (0,35);
  • математика (0,4);
  • історія України (0,25); іноземна мова (0,25); біологія, фізика, хімія (0,2).