ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ТА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Зауваження та пропозиції надсилайте на ел.адресу: mbis@vntu.net .

Результати внесених змін в освітні програми після обговорень

Витяг з протоколу №13 від 10.03.2020р. засідання кафедри МБІС

Витяг з протоколу №19 від 08.06.2021р. засідання кафедри МБІС

Витяг з протоколу №3 від 30.09.2021р. засідання кафедри МБІС

Витяг з протоколу №11 від 25.01.2022р. засідання кафедри МБІС

Витяг з протоколу №15 від 29.03.2022р. засідання кафедри МБІС