ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 124 – «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» (ОП «КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ»)

«КОНСОЛІДОВАНА ІНФОРМАЦІЯ»

НАВЧАТИСЬ МОЖЕ КОЖЕН, хто має диплом бакалавра або спеціаліста або магістра З БУДЬ-ЯКОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ та БУДЬ-ЯКОГО ВНЗ

Термін навчання – 1,3 роки

НАВЧАТИСЬ МОЖНА ЗА контрактною або бюджетною (БЕЗКОШТОВНОЮ) формою

Кваліфікація магістра: 2433.2 – аналітик консолідованої інформації

НІЧОГО ЗАЙВОГО, ТІЛЬКИ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Підготовка за спеціальністю 124 – «Cистемний аналіз» (ОП «Консолідована інформація») професіоналів – інформаційних аналітиків (код 2433.2 за ДК003-95) відповідає Business Intelligence, здійснюється у галузі інформації та відповідно до рекомендацій The Society of Competitive Intelligence Professionals (www.scip.org). Відповідно до даних рекомендацій підготовка повинна забезпечувати придбання студентами навичок, що дозволяють здійснювати так званий Intelligence Process.

Основні навчальні дисципліни:

Основні навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка); Технології підтримки прийняття рішень; Сучасні інформаційні технології; Технології інформаційного менеджменту; Інформаційні технології організації бізнесу; Технології менеджменту знань; Бази даних і знань; Методологія та організація наукових досліджень; Основи інформаційної безпеки; Захист інформації в електронному бізнесі; Управління проектами; Економічне обґрунтування інноваційних рішень; Управління персоналом; Інтелектуальна власність; Практикум з іноземної мови; Охорона праці в галузі комп’ютингу.

Об’єкт діяльності:

Об’єкт діяльності: Дослідження, створення і забезпечення використання інформаційних ресурсів у сфері діяльності організації. Розробка стратегічних планів, проектування і супровід бізнес-процесів. Вироблення рекомендацій щодо забезпечення ефективності функціональних і адміністративних процесів, технологій роботи організаційно-управлінської структури. Виконання консалтингових проектів і проектів з реінжинірингу.

Місця роботи:

Місця роботи: Виробничі підприємства і невиробничі організації, банки, науково-виробничі об’єднання, органи державного управління, корпорації, компанії, фірми будь-яких форм власності в Україні та Західній Європі.

Посади, які може обіймати:

Посади, які може обіймати: Заступник директора з управління інформаційними ресурсами (з інформаційно-аналітичної роботи). Керівник (співробітник) інформаційної служби, аналітичного відділу, відділу стратегічного планування і прогнозування, відділу реінжинірингу, відділу організаційного проектування. Керівник (співробітник) консалтингової фірми. Аналітик-консультант.

Посади, які можуть обіймати випускники за європейською системою організації праці:

Посади, які можуть обіймати випускники за європейською системою організації праці: аналітик (analyst); архітектор знань (knowledge architect); журналіст проектів (projects journalist); інформаційний менеджер (information manager); редактор змісту (content editor); керівник знаннями (knowledge leader).

Спеціальністю 124 – «Cистемний аналіз» (ОП «Консолідована інформація») орієнтована на:

створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
комп’ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;
методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;
системи керування базами знань;
мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Магістр із спеціальності 124 – «Cистемний аналіз» (ОП «Консолідована інформація») знатиме:

основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам’яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань;
методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань;
текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів;
методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об’єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;
мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій;
інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу;
універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати методи та засоби інженерії знань;
проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.

Професіонал із спеціальності 124 – «Cистемний аналіз» (ОП «Консолідована інформація») може керувати роботами, що пов’язані:

із контролем якісних показників знань в організації;
захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності;
придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань;
керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань;
систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації.