ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

II (магістерський) рівень вищої освіти

«Кібербезпека інформаційних технологій та систем»

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

II (магістерський) рівень вищої освіти

«Управління інформаційною безпекою»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

«Кібербезпека інформаційних технологій та систем»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

«Управління інформаційною безпекою»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент»